3er. CONCURS DE FOTOGRAFIA CLUB NÀUTIC DE SITGES

El Club Nàutic de Sitges i la Secció Fotogràfica del Grup d’Estudis Sitgetans, convoquen el 3er. Concurs de Fotografia Club Nàutic de Sitges

Participants: Tothom que ho desitgi.
Tema: Qualsevol imatge relacionada amb la pràctica de l’esport nàutic al mar (sense motor ni submarinisme).
Modalitat: Blanc i negre o color i fetes amb qualsevol tècnica.
Mides: Només es podran presentar imatges en format digital. El format de la imatge haurà de ser de 2.400 píxels, la banda més llarga, en format JPG i 300 dpi.
Nombre de fotografies: Un màxim de tres per participant.
Identificació: Cada imatge (fitxer) s’identificarà amb un títol i aquestes s’enviaran a la següent adreça electrònica: concursfotografica.ges@gmail.com
En el correu electrònic de tramesa de les imatges, s’han de fer constar les següents dades: títol de cada fitxer; autor: nom i cognoms; adreça, població i codi postal; telèfon i adreça electrònica i número de FCF . En el seu cas, el número de soci del Club Nàutic de Sitges.

Premis:

1r. Premi: 120 € i trofeu
2n.Premi: 100 € i trofeu
3r. Premi: 60 € i trofeu
4t. Premi: trofeu
5è. Premi: trofeu
Premi Soci Entitat: Premi especial Club Nàutic i trofeu
Cada autor optarà només a un premi.
Les obres finalistes puntuaran per l’obtenció de distincions de la FCF.

Calendari:
Presentació de les obres: Entre l’1 de març i el 4 d’abril de 2019.
Veredicte del jurat: Serà públic el dia 6 d’abril de 2019 a les 10:00 a l’Espai Cultural Pere Stämpfli (c/ d’en Bosc, 9 – Sitges). Un cop finalitzada la deliberació, no s’admetrà cap objecció sobre el resultat i el veredicte serà inapel·lable. Als premiats, se’ls comunicarà per correu electrònic.
L’acta del resultat es publicarà a les pàgines web del Club Nàutic de Sitges www.nauticsitges.com i de la Secció Fotogràfica GES: www.fotositges.com
Exposició: del 4 de maig al 30 de juny de 2019, al Club Nàutic de Sitges.
Lliurament de premis: el 4 de maig de 2019 a les 19:30 h, a l’Espai Cultural Pere Stämpfli, a la inauguració del Fotomaig 2019.

Consideracions generals:
Pel fet de prendre part en aquest concurs, els autors reconeixen ésser posseïdors del Copyright de les seves fotografies i, en conseqüència, tenen els drets d’autor i d’imatge. Les fotografies presentades quedaran en propietat del Club Nàutic de Sitges. Els autors/es autoritzen a aquesta entitat o a qualsevol persona
física, jurídica o pública que aquesta decideixi a reproduir les fotografies en qualsevol mitjà, sempre indicant el nom de l’autor.
També es comprometen a no reivindicar els drets d’autor per a la reproducció de les seves obres per interessos d’exposició, catàlegs, dossiers de premsa, reportatges, etc.
L’organització no es fa responsable de pèrdues o destrosses de les obres, tant en la tramesa com en l’exposició, manipulació o devolució.
L’organització del concurs s’eximeix de qualsevol conflicte per a la publicació de l’obra exposada.
L’entitat organitzadora resoldrà qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases.
Pel fet de prendre-hi part, les persones participants accepten les condicions d’aquestes bases i es comprometen a respectar-les.

Concurs reconegut per la Federació Catalana de Fotografia amb el número: 2019/18

Podeu descarregar-vos les Bases del Concurs.