Benvolgut soci, benvolguda sòcia de conformitat amb l’acord de la Junta Directiva del Club, em complau convocar-vos a la propera Assemblea anual ordinària del Club, que es celebrarà el proper dissabte 25 de maig al local social, a les 18:30 hores en primera convocatòria o bé en segona convocatòria a les 19 hores i amb el següent ordre del dia:

  1. Nomenament d’interventors d’acta
  2. Canvis Junta Directiva
  3. Memòria social 2012
  4. Memòria esportiva 2012
  5. Memòria econòmica i comptes anuals de l’exercici 2012
  6. Pressupost 2013
  7. Informe del president
  8. Precs i preguntes

Rebeu una ben cordial salutació, Oriol Pascual i Marsal President