Benvolgut soci, benvolguda sòcia

de conformitat amb l’acord de la Junta Directiva del Club, em complau convocar-vos a la propera Assemblea anual ordinària del Club, que es celebrarà el proper dissabte 10 de maig al local social, a les 18:30 hores en primera convocatòria o casino online bé en segona convocatòria a les 19 hores i amb el següent ordre del dia:

  1. Nomenament d’interventors d’acta
  2. Canvis Junta Directiva
  3. Memòria social 2013
  4. Memòria esportiva 2013
  5. Memòria econòmica i comptes anuals de l’exercici 2013
  6. Pressupost 2014
  7. Informe del president
  8. Projecte de reforma i ampliació del Club
  9. Precs i preguntes

Rebeu una ben cordial salutació,

Oriol Pascual i Marsal

President