Normes de seguretat

És obligatori

 1. Observar les recomanacions i obeir les ordres del personal tècnic del Club.
 2. Consultar la previsió meteorològica abans de sortir.
 3. Anotar en el full de control les sortides i els retorns del mar.
 4. Dur l’armilla d’ajut a la flotabilitat quan es surt a navegar (excepte en taula de surf).
 5. Comunicar la intenció de navegar fora de l’àrea de seguretat (Aiguadolç – Terramar)
 6. A mar no abandonar mai l’embarcació.
 7. Amarrar correctament l’embarcació al llit d’avarada.
 8. No navegar dins la zona de banyistes.
 9. Regatistes: Disposar de la Llicència de la Federació Catalana de Vela (FCV) .La participació de regatistes menors d’edat requerirà l’autorització corresponent signada per part dels pares legals responsables.
 10. Tots els usuaris, amb o sense embarcació propia, han de disposar d’assegurança de, com a mínim, responsabilitat civil i d’accidents, per exemple via tramitació de llicència de regatista o de lleure de la FCV (els lloguers i navegants de l’escola de vela se’ls tramita l’assegurança en el marc de l’Escola de Vela). No es cedirà material als socis que no disposin de la corresponent assegurança.
 11. Els menors d’edat, siguin o no siguin socis, que surtin a la mar fora de l’àmbit de l’escola de vela, amb embarcació pròpia, o en Cessió del Club, han d’estar sota la responsabilitat i la vigilància dels seus pares o representants legals, que ha de signar el full de que pertoqui de Control de Flota.

Si no es respecta la normativa de seguretat, i calgués efectuar un rescat marítim, el club té la potestat de cobrar 150€ a compte de les despeses i recursos de salvament mobilitzats fora de l’àmbit establert en aquest protocol.

Per motius de seguretat, s’hissarà al pal de senyals de la terrassa del Club el “Procediment en condicions extremes” i/o es desaconsellarà o prohibirà tota navegació o sortides a la mar si les condicions existents o previstes no garanteixen la seguretat.

Recomanacions addicionals de seguretat

 1. Portar xiulets, navalla, grillons i caps per a petites reparacions
 2. Sortir a la mar amb telèfon mòbil, en bossa estanca, (Telèfon CNS 654 821 572)
 3. En cas de necessitar ajut a la mar, fer senyals d’auxili amb els braços estirats en creu
 4. Llegir i aplicar el document Quadern “Seguretat usuaris” de la FCV (es troba a la nostra Escola de Vela i a l’oficina)

En Regates

A més de les indicaciones anteriors, per participar en regates cal:

Tot participant a qualsevol Regata o Trofeu ha de disposar de la corresponent Llicència Federativa. La participació de regatistes menors d’edat requerirà l’autorització corresponent signada per part dels pares legals responsables.

Es imprescindible que tot participant ompli i signi el document “Full d’Inscripció” corresponent. (Per la Regularitat un únic full amb validesa per l’any en curs).

Abans de sortir a mar cal omplir de forma intel·ligible i signar el “Full de Control” que trobareu al TOA (taula blanca situada a l’entrada del Club). No confondre amb el Full de Control situat a la porta del taller del Contramestre.

Aprofitem per recordar-vos la importància que disposeu d’una assegurança per a la vostra embarcació.

Amb l’entrada en vigor d’aquest Real Decret en veiem obligats a complir estrictament els punts anteriors, pel que no poden admetre en el camp de regates ni classificar als esportistes que no compleixin els punts anteriors.

El nostre Club procura la màxima participació a les Regates i Trofeus que organitza, però sempre dintre de les normatives aplicables, per lo que us demanem la vostra col·laboració i comprensió en l’aplicació de la normativa. Penseu que ni el Club ni els seus professionals poden assumir responsabilitats mes enllà de lo raonablement exigible.

Com haureu comprovat, a les últimes regularitats ja hem oficialitzat el TOA (taula a l’entrada del Club) amb instruccions i les seves modificacions, meteo, fulls de control, Pla de seguretat de la regata, etz.

Assegurança

Tot propietari d’una embarcació de vela, taula de surf, caiac, o paddle surf, té l’obligació de disposar d’una assegurança de seguretat civil obligatòria. La llicència federativa d’esportista inclou la cobertura bàsica de responsabilitat civil.

Els socis sense embarcació propia que utilitzen el material del Club, han de disposar d’assegurança de lleure de la FCV .

Podeu tramitar la vostra llicència federativa o de Lleure a l’oficina del club. La llicència federativa i la de lleure té una vigència anual i es renova a principi de cada any natural.

A banda de l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria, també és altament recomanable contractar una assegurança de danys propis de l’embarcació. Tant si no disposeu de llicència federativa com si voleu contractar una assegurança específica per la vostra embarcació podeu adreçar-vos a l’oficina del club per demanar informació sobre ofertes de companyies asseguradores especialitzades.

Podeu descarregar-vos el “Manual de Seguretat i Pla d’Emergència” del nostre Club clicant [aquí] (Pdf de 3Mb)