CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL CLUB NÀUTIC DE SITGES , DE 26 DE JULIOL DE 2014

Sitges, 03 de juliol de 2014

Benvolgut soci, benvolguda sòcia,
de conformitat amb l’acord de la junta directiva del Club, em complau convocar-vos a la propera Assemblea General Extraordinària, que tindrà lloc el proper 26 de juliol al local social del Club Nàutic de Sitges, a les 18.30h en primera convocatòria i a les 19 hores en segona convocatòria, amb la següent ordre del dia:
1.      Nomenament d’interventors d’acta
2.      Informe del president sobre el projecte de reforma i ampliació del club i el pla de finançament previst
3.      Aprovació, si s’escau, del pla de finançament del projecte de
reforma i ampliació del club
4.      Precs i preguntes
Rebeu una cordial salutació,

Oriol Pascual i Marsal
President